T: כלים טכניים

בעידן המידע, שירותי תרגום כמעט בלתי נפרדים מטכנולוגיית התרגום, וטכנולוגיית התרגום הפכה להיות התחרותיות המרכזית של ספקי שירותי שפה.במערכת אבטחת האיכות WDTP של TalkingChina, בנוסף להדגשת ה"אנשים" (מתרגם), היא מייחסת חשיבות רבה לשימוש בכלים טכניים לשיפור היעילות בניהול זרימת העבודה, צבירת נכסי שפה באופן רציף כמו זיכרון תרגום ומינוח, וכן ב- באותו זמן לשפר את האיכות ולשמור על יציבות איכותית.

כלים טכניים