W: זרימת עבודה

זרימת עבודה סטנדרטית היא הערובה העיקרית לאיכות התרגום.עבור תרגום כתוב, זרימת עבודה של הפקה מלאה יחסית כוללת לפחות 6 שלבים.זרימת עבודה משפיעה על איכות, זמן אספקה ​​ומחיר, וניתן לייצר תרגומים למטרות שונות עם זרימות עבודה מותאמות שונות.

זרימת עבודה
זרימת עבודה 1

לאחר קביעת זרימת העבודה, האם ניתן לביצוע הסתמכו על ניהול של LSP ושימוש בכלים טכניים.ב-TalkingChina Translation, ניהול זרימת עבודה הוא חלק בלתי נפרד מההדרכה וההערכה שלנו לגבי ביצועי מנהלי פרויקטים.במקביל, אנו משתמשים ב-CAT וב-TMS מקוונים (מערכת ניהול תרגום) ככלי עזר טכניים חשובים כדי לסייע ולהבטיח את יישום זרימות העבודה.